header

 • Advokátní kancelář GÖRGES & PARTNERS, Plzeň

  Poskytujeme komplexní právní služby ve všech hlavních právních odvětvích, zejména v práva občanského, obchodního, pracovního, trestního i správního práva, jakož i v oblasti veřejných zakázek. Při poskytování služeb se dbá na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky svých klientů. Advokátní kancelář poskytuje právní služby též v anglickém, německém a ruském jazyce.

  Nabízíme osobní přístup

  Požadavky řešíme individuálně

  Mluvíme v anglickém, německém i ruském jazyce

 • Tým kanceláře je složen z advokátů, advokátních koncipientů a dalších zaměstnanců zajišťujících podpůrnou a doprovodnou činnost související s poskytováním právních služeb. Kromě obecného přehledu se jednotliví advokáti a advokátní koncipienti zaměřují na určitá právní odvětví s hlubší mírou specializace. Podrobnosti o jednotlivých členech advokátní kanceláře, jakož i o jejich specializaci, naleznete pod odkazem TÝM.

  Advokátní kancelář úzce spolupracuje s českými a zahraničnímu advokátními kancelářemi, s notáři, auditory, daňovými poradci, soudními znalci a tlumočníky.

  Podrobnosti o subjektech, se kterými advokátní kancelář spolupracuje, naleznete pod odkazem SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY.

  Přínos advokátní kanceláře pro klienty spočívá zejména v nalézání takových řešení, která klienti mohou využít k účinnému prosazení svých práv a zájmů. Advokátní kancelář GÖRGES & PARTNERS je založena na principech vycházejících z tradičních hodnot advokacie.